Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord
Hypotheek informatie

Uw situatie is uniek en u wilt natuurlijk een hypotheek die het beste past bij uw situatie van dit moment, maar ook één die rekening houdt met veranderende omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maximale looptijd van uw hypotheek, het overgangsrecht en de beperking van de renteaftrek.

In de drukke hypotheekmarkt onderscheiden wij ons door een eigentijdse en complete aanpak. Dat betekent dat wij de hypotheek toetsen op zaken als fiscaliteit, leeftijd, looptijd, gezinssituatie en toekomstvisie. Wij streven ernaar uw woonlasten exact aan te laten sluiten op uw specifieke persoonlijk situatie, nu en in de toekomst! We bespreken ook de risico’s van overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid met u en welke gevolgen dit heeft voor de betaalbaarheid van uw hypotheek. Tevens worden de pensioengegevens doorgenomen, u wilt toch ook tijdens uw pensioen de woonlasten kunnen dragen?

Gedurende het hele proces begeleiden wij u, van aankoop en financiering tot en met de notariële levering. Ook nadat u uw handtekening bij de notaris heeft gezet, geven wij u graag advies over tussentijdse aflossingen en/of verhogingen en rentewijzigingen.

Onze visie: onze taak als adviesgevers is pas afgerond op de einddatum van uw hypotheek!

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op het gebied van fiscaliteiten rondom hypotheken. Denkt u hierbij aan de beperking van de rente-aftrek qua duur en percentage, de bijleenregeling en het overgangsrecht. Vanuit het (recente) verleden bestaan er nog vele hypothecaire leningen welke zijn afgesloten zoals (bank)spaar-, beleggings- of levenhypotheek. Bij het voort- of omzetten van deze hypotheekvormen en bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek houden wij rekening met actuele wet- en regelgeving.

Hieronder beschrijven wij enkele hypotheekvormen. Minder voor de hand liggende vormen kunnen wij u ook aanbieden, volledig afhankelijk van uw situatie. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

Annuïteiten hypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd, bij gelijkblijvende rente, een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit) betaald. Op deze manier betaalt u steeds hetzelfde bruto maandbedrag. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden; de netto lasten stijgen gedurende de looptijd, omdat alleen de rente fiscaal aftrekbaar is. De vaststelling van deze annuïteit geschiedt altijd zo dat aan het einde van de looptijd de volledige hypotheekschuld is afgelost.

Uw voordelen

 • lage aanvangslasten; in het begin betaalt u weinig aflossing;

Uw nadelen

 • het fiscaal voordeel daalt tijdens de looptijd vanwege de (stijgende) aflossingen;
 • omdat het fiscale voordeel daalt stijgen de netto lasten, de bruto lasten blijven gelijk
 • halverwege de looptijd is slechts 1/3 van de hypotheek afgelost.

Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek wordt gedurende de looptijd periodiek een vast bedrag afgelost. Bij een looptijd van 30 jaar (= 360 maanden) moet per maand dus 1/360e deel worden betaald. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks lager worden. Door de geldverstrekker wordt de lineaire hypotheek nog wel eens vereist vanwege de snelle aflossing in de beginfase, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden. Op deze manier vermindert het risico voor de bank snel.

Uw voordelen

 • u lost snel en gegarandeerd af;
 • uw bruto en netto maandlasten nemen af gedurende de looptijd;
 • de hypotheek is goed te combineren met andere hypotheekvormen.

Uw nadelen

 • hoge maandlasten bij aanvang daardoor kunt u in de regel minder lenen;
 • fiscaal voordeel neemt af gedurende de looptijd;
 • ten opzichte van andere vormen fiscaal minder voordelig.
 • De lineaire hypotheek is nuttig indien u uw schuld relatief snel wilt verminderen. 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek wordt alleen rente betaald en geen aflossing. Gevolg hiervan is dat de rente en daarmee de fiscale aftrek jaarlijks gelijk blijft. Aflossing geschiedt aan het einde van de looptijd uit de verkoop van de woning of met gespaard kapitaal uit verzekering, belegging of ander vermogen. Deze hypotheekvorm wordt vaak gesloten in combinatie met een andere hypotheekvorm. In  bepaalde situaties kunt u nog steeds een aflosvrije hypotheek afsluiten waarvan de rente fiscaal aftrekbaar is, laat u hierover door ons informeren.

Uw voordelen

 • lage lasten;
 • u betaalt alleen rente;
 • geen verplichte tussentijdse aflossingen;
 • geen verplichte vermogensopbouw;
 • veel vrijheid en flexibiliteit met betrekking tot aflossing, vermogensopbouw en verzekeringsdekkingen;
 • onder bepaalde omstandigheden blijft de belastingaftrek in stand;
 • een manier om lasten (tijdelijk) te verlagen indien in combinatie met een andere vorm afgesloten.

Uw nadelen

 • u bouwt geen vermogen op omdat u niet aflost;
 • rentelast blijft doorlopen;
 • de eindaflossing is niet geregeld;
 • na pensionering bestaat de kans dat uw relatieve lasten stijgen vanwege een vermindering van uw inkomen en/of belastingaftrek.

Levenhypotheek

Deze hypotheekvorm is gekoppeld aan een traditionele levensverzekering. Gedurende de looptijd van uw hypotheek betaalt u alleen rente, geen aflossing. De premie die u betaalt voor uw levensverzekering wordt belegd door experts van de verzekeringsmaatschappij. Zo spaart u een kapitaal bijeen wat aan het eind van de looptijd op uw hypotheekschuld in mindering wordt gebracht. Uw verzekering komt tot uitkering op de vooraf overeengekomen datum of bij eerder overlijden van de verzekerde. Het verzekerd kapitaal van de levensverzekering is gegarandeerd. Als gevolg van eventuele extra winst die de maatschappij op de beleggingen behaalt, kan (boven de gegarandeerde uitkering) een extra bedrag tot uitkering komen. Zijn de rendementen van de verzekeraar lager dan verwacht, dan blijft u mogelijk met een restschuld zitten. Deze hypotheekvorm wordt alleen nog afgesloten indien u op 31 december 2012 een hypotheek had en in aanmerking komt voor het zogenaamde overgangsrecht.

Website door: Dutch Media Lab