Levensverzekering

Uw leven verzekerd

Overlijdensrisico

In enkele minuten kan uw gezinssituatie volledig veranderen. Wat zijn de financiële risico’s? Wat als u iets overkomt? Wat gebeurt er dan bijvoorbeeld met de hypotheek, het nabestaandenpensioen en studie van de kinderen.

Bij onverwacht overlijden is de schok bij de nabestaande vaak groot. Wat zijn de financiële gevolgen als u of uw partner voortijdig komt te overlijden? Staat u daar wel eens bij stil? De realiteit is vaak dat:

  • Partners vaak niet of onvoldoende verzekerd zijn.
  • Er nooit een persoonlijke analyse heeft plaatsgevonden naar de financiële gevolgen van overlijden.
  • Veel bestaande verzekeringen al jaren niet meer aangepast zijn.
  • Het nabestaandenpensioen vaak een te geringe uitkering geeft.

Het afdekken van financiële risico’s voor uw nabestaanden kan een hoop leed voorkomen.

 

Lijfrente

Aanvulling op pensioen: banksparen of verzekeren?
Wilt u geld opzij zetten voor uw oude dag, dan kunt  u zelf geld op een spaarrekening zetten of gaan beleggen. Over het saldo wat boven uw heffingsvrij vermogen uitkomt, moet u dan vermogensrendementsheffing in box 3 betalen. Er zijn echter ook mogelijkheden om belastingvrij geld opzij te zetten. Dit kan via banksparen of via een lijfrenteverzekering. Bij de keuze tussen die twee oplossingen is het belangrijk om in ieder geval te letten op:

  • maandelijkse kosten: inleg of premie én aanvullende kosten;
  • de periodieke uitkering later (als u spaart voor uw pensioen);
  • zekerheid op een bepaalde uitkering;
  • fiscale gevolgen bij overlijden.

Het is niet direct te zeggen of de maandelijkse kosten bij een bankspaarrekening hoger of lager liggen dan bij een lijfrenteverzekering. Ook over het bedrag dat bij pensionering maandelijks gaat worden uitgekeerd, is niet direct te zeggen of dit bij een lijfrenteverzekering hoger of lager is dan bij een bankspaarrekening.
Hiervoor is het verstandig om deze vormen met elkaar te vergelijken. Als onafhankelijk financieel adviseur bieden wij u een oplossing op maat.


Een uitvaartverzekering

Een begrafenis of crematie kost veel geld. De uitvaartverzorger, de rouwkaarten, de plechtigheid en de kist moeten betaald worden. Wie betaalt deze kosten als u overlijdt? Een uitvaartverzekering kan de oplossing zijn.
Met een uitvaartverzekering verzekert u zich tegen de kosten van uw begrafenis of crematie. Als u overlijdt, betaalt de verzekeringsmaatschappij (een deel van) de kosten. Heeft u geen uitvaartverzekering? Dan zijn de kosten voor uw nabestaanden. Om deze kosten af te dekken kunt u een uitvaartverzekering afsluiten.

Niet noodzakelijk
Een uitvaartverzekering is niet noodzakelijk. Als u voldoende spaargeld achter de hand heeft, kunnen uw nabestaanden de begrafenis of crematie daarvan betalen.

Welke soorten uitvaartverzekeringen bestaan er?
Er zijn verschillende manieren om uw uitvaart te regelen met een uitvaartverzekering. Uw nabestaanden kunnen een bedrag uitgekeerd krijgen of de verzekering verleent één of meerdere diensten. Dit hangt af van de verzekering die u afsluit.

Belastingvrijstelling
In box 3 van het belastingstelsel betaalt u belasting over vermogen. Is de waarde van de uitvaartverzekering of de waarde van de geblokkeerde bankspaarrekening minder dan €6977,-? Dan hoeft u over deze waarde geen vermogensbelasting te betalen. Is de waarde van de uitvaartverzekering hoger? Dan telt de volledige waarde mee in box 3.

Copyright © 2019 De Miranda Verzekeringen & Hypotheken

Dienstverleningsdocumenten | Disclaimer | Privacy statement | Klachtenformulier
Website door: Dutch Media Lab