Particulier
Verzekeringen voor u en uw gezin

Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar kan grote financiële gevolgen hebben. Uw bezittingen kunnen kostbare schade oplopen door een ongeval. Een conflict kan leiden tot torenhoge juridische rekeningen. Gelukkig kunt u deze risico’s goed verzekeren. Het inventariseren hiervan, oplossingen bedenken en het goed vergelijken van verzekeringen is ons werk. Onze jarenlange ervaring en kennis van de markt gebruiken wij om voor u de meeste geschikte verzekeringen te realiseren. Hierbij leggen wij de focus op het bieden van een totaaloplossing, al uw verzekeringen onder één dak. Op deze manier heeft u altijd één aanspreekpunt voor al uw vragen en voorkomt u dat u dubbel of onderverzekerd bent. Daarnaast kunnen wij in veel gevallen met een totaalvoorstel forse premiebesparingen voor uw realiseren. Ons vakkundige team staat voor u klaar.

Hieronder beschrijven wij enkele verzekeringsoplossingen. Minder voor de hand liggende verzekeringen kunnen wij u ook aanbieden. Wij nodigen u graag uit voor een gesprek.

Goed verzekerd op weg
Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Uw auto of ander motorvoertuig is meer dan een vervoermiddel. Het biedt comfort, vrijheid  en mobiliteit. U wilt goed verzekerd de weg op met een verzekering die gemak en kwaliteit biedt. Een WA-verzekering is verplicht. Afhankelijk van de waarde en leeftijd van bijvoorbeeld uw motorvoertuig kan het verstandig zijn om deze verzekering uit te breiden, zodat u ook verzekerd bent bij diefstal of een aanrijding.
Welke risico's zijn verzekerd?
Met de WA verzekering  bent u verzekerd als u materiële schade en of letselschade bij anderen dan uzelf veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bent u niet verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkt cascoverzekering en de volledig cascoverzekering voor. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten.

Beperkt cascoverzekering

Met een beperkte cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal en schade door een storm, bliksem of ruitbreuk. Ook wanneer u een aanrijding heeft met een dier bent u verzekerd.
Volledig cascoverzekering
Met een volledig cascoverzekering bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf heeft veroorzaakt aan uw motorvoertuig en vandalismeschade. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Eerst zal uw verzekeraar de schade, eventueel onder aftrek van het eigen risico, aan u vergoeden. Uw verzekeraar zal vervolgens de schade inclusief uw eigen risico op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed.
De hoogte van de verzekeringspremie is afhankelijk van:

  • De leeftijd van de regelmatige bestuurder.
  • Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder de prijs, merk en type.
  • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
  • Of u de auto, motor of brom- of snorfiets privé of zakelijk gebruikt.
  • Hoeveel schadevrije jaren u heeft.

Schadeverzekering Inzittenden

De Schadeverzekering Inzittenden vergoedt letselschade inclusief inkomstenderving en schade aan bagage of kleding van bestuurder en passagiers. Deze verzekering is van toepassing op de bestuurder én de passagiers van de auto. Bijvoorbeeld wanneer een passagier in uw auto letsel oploopt door een fout van de bestuurder van uw auto of een fout van een tegenpartij. De WA-verzekering van de schuldige partij keert dan uit, maar dan moet het slachtoffer wel eerst aantonen wat de schade precies is. Letselschade aantonen en de hele schade regelen is complex en neemt vaak veel tijd in beslag.
Een Schadeverzekering Inzittenden keert rechtstreeks uit aan de passagier. Ook wanneer er niemand schuld heeft of wanneer de schuldige partij niet verzekerd is, keert de Schadeverzekering Inzittenden uit voor de passagiers en of de bestuurder.

Oldtimerverzekering

De oldtimerverzekering is van toepassing op oldtimers. Het gaat eigenlijk niet om een vervoermiddel waarmee u dagelijks rijdt. Het gaat om een auto of motor die uw hobby is, waarmee u lekker toert en geniet van de omgeving.

Van dak tot fundering verzekerd
Inboedel- en opstalverzekering

Wist u dat ieder jaar vele huishoudens inboedelschade oplopen als gevolg van een brand, explosie of blikseminslag? En dat er gemiddeld 200 woninginbraken zijn per dag? Heel vervelend als dat u overkomt. Gelukkig kunt u de financiële gevolgen prima verzekeren met een inboedel en opstalverzekering.

Tip:
Heeft u dure sieraden, een kostbaar muziekinstrument, een exclusief horloge, waardevol antiek of kostbare audiovisuele apparatuur? Dan kan de kostbaarhedenverzekering een waardevolle aanvulling op uw verzekeringspakket zijn. U voorkomt dat de verzekerde som van uw inboedelverzekering niet toereikend is of dat de dekking is beperkt tot binnen uw woning.
Emotionele schade is niet te verzekeren, financiële schade wel!

Rechten en plichten
Aansprakelijkheidsverzekering

Er zijn vervelende gebeurtenissen waar u aansprakelijk voor gesteld kunt worden. Niet alleen ongelukjes die u zelf veroorzaakt, maar ook bijvoorbeeld die van uw kinderen of huisdieren. Voor zulke situaties is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering te hebben.
Welke risico's zijn verzekerd?
Met de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren zijn u en uw gezin als particulier verzekerd voor aansprakelijkheid van materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Voor sommige situaties is de aansprakelijkheidsverzekering niet bedoeld. U moet dan denken aan aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval veroorzaakt met uw auto, motor, brom- of snorfiets. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor schade die u heeft veroorzaakt tijdens uw werk. Hiervoor bestaan specifieke verzekeringen.

Rechtsbijstandsverzekering

Een aannemer komt zijn beloften niet na. U krijgt ontslag of u bent opgezadeld met een product dat niet deugt. Meningsverschillen en conflicten kunnen financieel  flink uit de hand lopen. Juridisch advies of bijstand is duur. De rechtsbijstandsverzekering biedt uitkomst.

Verzekerd van een onbezorgde vakantie

Diefstal uit uw hotelkamer, berichten van het thuisfront welke dusdanig zijn dat een directe terugkeer wenselijk is, of schade door een valpartij. U hoopt natuurlijk dat u lekker geniet van uw vakantie. Gaat er toch iets fout, dan kunt u in ieder geval rekenen op professionele assistentie. 

Reisverzekering
Deze verzekering dekt schade en kosten die het gevolg (kunnen) zijn van onvoorziene gebeurtenissen op reis. U kunt meestal kiezen uit een aantal pakketten waarin een aantal dekkingsrubrieken zijn opgenomen, waardoor u een optimale aansluiting krijgt met de verzekeringen die u al heeft.
Met een reisverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u tijdens uw reis kunt oplopen. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar u op vakantie bent en zorgt ervoor dat u zo nodig wordt teruggebracht naar Nederland. Een reisverzekering is een combinatie van een aantal verzekeringsvormen (rubrieken) in één pakket.

Annuleringsverzekering

Als een al geboekte vakantie door ernstige omstandigheden niet door kan gaan, of als u door ernstige omstandigheden uw vakantie moet onderbreken, dan krijgt u over het algemeen de reissom of de betaalde huur voor een vakantiewoning naar evenredigheid terug. De verzekering is meestal direct na het afsluiten van kracht en eindigt vaak bij terugkeer in de eigen woning.

Welke risico's zijn verzekerd?
In de polisvoorwaarden staat duidelijk aangegeven wanneer de kosten voor een vakantie die niet door kan gaan of voortijdig wordt afgebroken worden vergoed. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een lid van het reisgezelschap, een naast familielid en soms zelfs een huisdier plotseling overlijdt. Ook het (ernstig) ziek worden van een verzekerde of van één van de naaste familieleden is gedekt. De verzekeraar kan verlangen dat in dergelijke gevallen een overlijdensverklaring of een verklaring van de behandelend geneesheer wordt overgelegd. Ook gedekt kan zijn het plotseling werkloos worden, het kopen van een eigen huis of een van belang zijnde schade die verzekerde lijdt (bijvoorbeeld brand).
Er bestaan kortlopende reis- en annuleringsverzekeringen (die dekking bieden voor één vakantiereis) en doorlopende reis- en annuleringsverzekeringen (die een jaar lang voor alle vakantiereizen dekking bieden). Die laatste verzekering is vooral voordelig wanneer u vaker per jaar op vakantie gaat.

Uw gezondheid
Basiszorgverzekering

In Nederland is medische zorg via de verplichte basisverzekering voor iedereen toegankelijk. Het basispakket dekt de standaardzorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis of apotheek.

Aanvullende zorgverzekering

U kunt uw dekking door aanvullende verzekeringen afstemmen op uw situatie. Aanvullende verzekeringen zijn niet verplicht en verzekeraars zijn niet verplicht om u te accepteren.

Verzeker uw mooiste dag
Bruiloftverzekering

U plant uw bruiloft al heel lang van te voren, maar u kunt niet met alles rekening houden. Een extreme storm die roet in het eten gooit, het overlijden van een dierbare of een brand in de feestzaal die u had gereserveerd. Met een Bruiloftverzekering houdt u de financiële schade van afgelasting, uitstel of onderbreking beperkt. Voor de premie hoeft u deze extra zekerheid zeker niet te laten. Voor een gering bedrag is uw bruiloft verzekerd. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Website door: Dutch Media Lab